Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.82 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.25 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.49 km/giờ

07:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.46 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.52 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.86 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.51 km/giờ

19:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.28 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.34 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.58 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.8 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.5 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.58 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.22 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.68 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây

01:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.85 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.34 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.29 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.37 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.87 km/giờ

16:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.38 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.39 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.03 km/giờ
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0