Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 18/01/2022
Thấp/Cao
16/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0