Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.5/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.5/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.6/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.4°/36.8°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

5.78