Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 29/11/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
7.35 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Thấp/Cao

16°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.68