Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 24.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
25.3/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
28/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Thấp/Cao

25.5°/34.2°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

1.27