Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:37 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15/ 14.9°
Sáng/Tối
13.5/ 16.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 19.5°
Sáng/Tối
14.8/ 21.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 23.9°
Sáng/Tối
19/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 25.2°
Sáng/Tối
22.7/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 20°
Sáng/Tối
20.8/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 19.2°
Sáng/Tối
18.3/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 20.7°
Sáng/Tối
19.4/ 20.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.2/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.7°
Sáng/Tối
19.2/ 18.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

15°/28.5°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

7.1 °C

Chỉ số UV

1.93