Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
27.3/ 25.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
25.2/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
26.4/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.9°
Sáng/Tối
28.1/ 32.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
29.2/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Thấp/Cao

25.1°/33.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.69