Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:06 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Huyện Tam Dương
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.57