Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:36 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.04