Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:42 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Thấp/Cao

25.5°/33.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.11