Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:56 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0