Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Thấp/Cao

26.9°/33.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0