Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0