Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 26/06/2022
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.94