Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.7/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.4/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.3/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.3/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 30.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.8°/37.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

5.45