Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 20/01/2022
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

1.52