Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 02/12/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0