Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:52 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Nhiều mây
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.49