Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:22 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

-3 °C

Chỉ số UV

0