Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0