Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0