Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.07