Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 34.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 35.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30°
Sáng/Tối
27.1/ 37.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.7°
Sáng/Tối
26.2/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

25.6°/32.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

0.08