Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Lập Thạch
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

5.71