Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0