Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:24 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23.6°/30.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

5.02