Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.8°
Sáng/Tối
25.3/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.9°/29.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0