Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:10 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

26.2°/35.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0