Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

24.7°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0