Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.7°/31.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

2.78