Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:43 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30.9°
Tầm nhìn
6.53 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

23.5°/30.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

5.02