Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.9/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.1/ 35.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.8/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.9/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 35°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

26.2°/35.7°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

10.79