Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 29/05/2024
Mây cụm 35.8°

Mây cụm

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
26°/35.8°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.6 km/giờ
Điểm ngưng
28.3 °C
Chỉ số UV
11.49

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
357.15
NH3
2.6
NO
0.16
NO2
3.73
O3
32.9
PM10
3.22
PM25
2.18
SO2
4.17

Thời tiết Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Bình - Huyện Bình Tân những ngày tới