Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

995 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 36°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

12.04