Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Lộc
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.75