Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
20.9/ 19.8°
Sáng/Tối
16.1/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 20.6°
Sáng/Tối
19.9/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 13.6°
Sáng/Tối
16.9/ 14.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.7°
Sáng/Tối
13.8/ 17.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16.1/ 19.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 23.1°
Sáng/Tối
20.9/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 25.9°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.5°
Sáng/Tối
20.4/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.9/ 16.8°
Sáng/Tối
17/ 16.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.2/ 15.8°
Sáng/Tối
16.6/ 16.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.4°
Sáng/Tối
16.3/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.4/ 17.4°
Sáng/Tối
17.9/ 17.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15.9°
Sáng/Tối
17.9/ 16.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 18.9°
Sáng/Tối
16.7/ 19.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 16.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

16.4°/26.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

13.2 °C

Chỉ số UV

0