Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:40 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.1°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 30.5°
Sáng/Tối
27.3/ 32.3°
Áp suất

994 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Thấp/Cao

25.3°/33.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0