Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0