Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0