Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:44 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 27.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Thấp/Cao

24.9°/34.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0