Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.2