Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Huyện Vĩnh Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:17
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.65