Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:37 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.92