Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 21/04/2024
Mây cụm 27.1°

Mây cụm

Cảm giác như 30.1°.

Thấp/Cao
23.8°/29.4°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.69 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
680.92
NH3
4.81
NO
0
NO2
8.23
O3
44.7
PM10
26.57
PM25
23.37
SO2
4.23

Thời tiết Phường Cải Đan - Sông Công theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Cải Đan - Sông Công trong 12h tới

Thời tiết Phường Cải Đan - Sông Công những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Cải Đan - Sông Công những ngày tới

Lượng mưa Phường Cải Đan - Sông Công những ngày tới