Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 29/05/2024
Nhiều mây 36.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.5°.

Thấp/Cao
23.8°/35.7°
Độ ẩm
56%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.27 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
7.76

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
600.82
NH3
3.26
NO
0.2
NO2
5.91
O3
72.96
PM10
23.62
PM25
20.09
SO2
5.72

Thời tiết Phường Bách Quang - Sông Công theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Bách Quang - Sông Công trong 12h tới

Thời tiết Phường Bách Quang - Sông Công những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Bách Quang - Sông Công những ngày tới

Lượng mưa Phường Bách Quang - Sông Công những ngày tới