Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ

13:00

34.4°C / 41.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.13 km/giờ

16:00

33°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.63 km/giờ

19:00

29.6°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.61 km/giờ

22:00

27.3°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.9/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây

01:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.19 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.14 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.86 km/giờ

10:00

27.8°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.99 km/giờ

13:00

32.8°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.39 km/giờ

16:00

33.7°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.4 km/giờ

19:00

30.8°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.72 km/giờ

22:00

29.4°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây

01:00

28.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.42 km/giờ

04:00

28.2°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.52 km/giờ

07:00

27.6°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.22 km/giờ

10:00

28.4°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.55 km/giờ

13:00

32.4°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.98 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.78 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.76 km/giờ

22:00

28.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.76 km/giờ

04:00

27.8°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.76 km/giờ

07:00

27.3°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.69 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.36 km/giờ

13:00

30.4°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.1 km/giờ

16:00

33.6°C / 39.4°C
Mây cụm Mây cụm
60%
2.27 km/giờ

19:00

29.6°C / 35.7°C
Mây cụm Mây cụm
75%
1.99 km/giờ

22:00

29°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ

01:00

27.5°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.09 km/giờ

04:00

27.7°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.79 km/giờ

07:00

29.9°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.02 km/giờ

10:00

33.6°C / 40.6°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.41 km/giờ

13:00

35.2°C / 42.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.2 km/giờ

16:00

34.4°C / 41.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.07 km/giờ

19:00

29.2°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.19 km/giờ

22:00

28.7°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.15 km/giờ

04:00

27.8°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.72 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.5 km/giờ

10:00

28.8°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.41 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 34.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26.5°/34.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

32.7 °C

Chỉ số UV

3.84