Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 29/05/2024
Nhiều mây 33.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
23.3°/35.4°
Độ ẩm
64%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.79 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
7.59

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
3.14
NO
0.13
NO2
5.83
O3
62.94
PM10
22.04
PM25
19.98
SO2
5.72

Thời tiết Phường Phố Cò - Sông Công theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Phố Cò - Sông Công trong 12h tới

Thời tiết Phường Phố Cò - Sông Công những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Phố Cò - Sông Công những ngày tới

Lượng mưa Phường Phố Cò - Sông Công những ngày tới