Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0