Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0