Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:27 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.8/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.3/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.2°/36.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

1.18