Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 26/06/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.32