Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.38