Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

994 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

995 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0