Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:37
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0