Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 31.4°
Sáng/Tối
26.9/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.3/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 36.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 32.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Thấp/Cao

27.2°/36.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

29.6 °C

Chỉ số UV

0