Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Đại Từ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0