Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

42%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0