Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 23/07/2024
Mưa cường độ nặng 25.6°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
22.1°/27.6°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.71 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
8.05

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
257.02
NH3
0.24
NO
0.03
NO2
0.36
O3
19.67
PM10
0.74
PM25
0.58
SO2
0.12

Thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La những ngày tới