Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 26/07/2024
Mây cụm 23.1°

Mây cụm

Cảm giác như 23.1°.

Thấp/Cao
22.4°/34.6°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.29 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
0.58
NO
0.04
NO2
3.6
O3
3.84
PM10
6.02
PM25
5
SO2
0.48

Thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La những ngày tới