Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:45 | 24/05/2024
Mây cụm 21.9°

Mây cụm

Cảm giác như 22.3°.

Thấp/Cao
21.1°/31.3°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.6 km/giờ
Điểm ngưng
20.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
1.46
NO
0
NO2
2.01
O3
5.05
PM10
12.71
PM25
10.5
SO2
0.36

Thời tiết Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Chiềng Sung - Huyện Mai Sơn những ngày tới