Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:38 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.82

Tin tức thời tiết