Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:50 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 18°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0