Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0