Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 24/05/2024
Mưa vừa 21.7°

Mưa vừa

Cảm giác như 22.5°.

Thấp/Cao
21.7°/31.3°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.62 km/giờ
Điểm ngưng
20.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
460.63
NH3
2.15
NO
0.01
NO2
1.91
O3
3.93
PM10
13.07
PM25
10.71
SO2
0.39

Thời tiết Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Phiêng Cằm - Huyện Mai Sơn những ngày tới