Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:40 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Thấp/Cao

7°/26°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0