Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

6.77 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0