Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0