Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:57
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0