Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Nhiều mây
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.29