Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:28 | 04/12/2023
Thấp/Cao
17.3/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.1/ 17.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.5/ 17.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Thấp/Cao

18°/24.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

3.26