Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Thấp/Cao

6°/19°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0