Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
22.7/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 25.7°
Sáng/Tối
22.7/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 22.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 22.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 21.2°
Sáng/Tối
22.6/ 21.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 24.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:45
Thấp/Cao

21.1°/33.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0