Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:54
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:55
Mưa nhẹ
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0