Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:16
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0