Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:49
Mưa nhẹ
Huyện Mai Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

12.51