Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 16.5°
Sáng/Tối
12.6/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 17.2°
Sáng/Tối
14.1/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13.5°
Sáng/Tối
18.6/ 15.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 12.3°
Sáng/Tối
12.3/ 14.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 17.8°
Sáng/Tối
12.7/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 24.1°
Sáng/Tối
19/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 25.2°
Sáng/Tối
20.5/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 22.5°
Sáng/Tối
21.2/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.6/ 16.5°
Sáng/Tối
21.2/ 17.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.1/ 14.2°
Sáng/Tối
14.3/ 14.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 14.1°
Sáng/Tối
13.8/ 17.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 16.3°
Sáng/Tối
13.2/ 19.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 14.3°
Sáng/Tối
15.8/ 15.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13.8°
Sáng/Tối
14.7/ 14.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 16.5°
Sáng/Tối
12.8/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 12.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 12.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Thấp/Cao

12.8°/31.2°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0