Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa nhẹ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.16 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.47 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.69 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.63 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.95 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.83 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.24 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.37 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.47 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.88 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.85 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.47 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.67 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.65 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
1.07 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.89 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.09 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.82 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.24 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.93 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.58 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:49
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.62 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.4 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.29 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.54