Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

996 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
28/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Đông Triều
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.25