Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:11 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây thưa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.89