Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:00 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0