Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:12 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

994 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
28.1/ 27.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
29.3/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 32.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

25.5°/33.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.14