Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:51 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.3°
Sáng/Tối
29.6/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 25.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.2°
Sáng/Tối
21.6/ 22.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 23.2°
Sáng/Tối
21.7/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

24.5°/32.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0