Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:15 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Bầu trời quang đãng
Đông Triều
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0