Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 30.9°
Sáng/Tối
27.4/ 37.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 37.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

25.2°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.77 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

7.71