Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:33 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Đông Triều
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.16