Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 35.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Thấp/Cao

28.9°/37°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

29.3 °C

Chỉ số UV

0