Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mây rải rác
Đông Triều
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Thấp/Cao

17°/19°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0