Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:33 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.32