Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:28 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Thấp/Cao

27°/35°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.29