Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mưa nhẹ

19:00

28.7°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.95 km/giờ

22:00

27.1°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Nhiều mây

01:00

27.5°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.52 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.5°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.95 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.23 km/giờ

10:00

32.7°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.48 km/giờ

13:00

32.4°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.1 km/giờ

16:00

30.6°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.26 km/giờ

19:00

27.1°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.86 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.76 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.07 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.92 km/giờ

10:00

33.5°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.41 km/giờ

13:00

32.1°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.81 km/giờ

16:00

31.6°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.68 km/giờ

19:00

28.7°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.54 km/giờ

22:00

27.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
26.7/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:05
Nhiều mây

01:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.45 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.39 km/giờ

07:00

28.3°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.93 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.9 km/giờ

13:00

36.9°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.73 km/giờ

16:00

33°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.17 km/giờ

19:00

29.3°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.06 km/giờ

22:00

29.3°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.26 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Thấp/Cao

25.5°/34.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0