Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Thấp/Cao

24°/31.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0