Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:38 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:46
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0