Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Huyện Tuy An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.26