Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.22