Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 30°
Sáng/Tối
28.6/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 30.5°
Sáng/Tối
28.6/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
28.3/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Thấp/Cao

28.4°/34.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.25 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0