Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:36 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27/ 22.4°
Sáng/Tối
23.1/ 26.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
21.9/ 26.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 26.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 26.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.2/ 26.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 27.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.7°
Sáng/Tối
22.4/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Thấp/Cao

22.2°/28.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0