Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa vừa
Huyện Tuy An
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0