Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:11 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0