Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Thấp/Cao

24.8°/34.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

3.17