Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Huyện Yên Mô
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết