Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.33