Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
29/ 37°
Áp suất

996 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Yên Mô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.93