Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 37.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 36.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 37.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Thấp/Cao

25.1°/32.3°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

8.28