Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0