Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
26.4/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26°/32.5°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.25 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0