Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

9.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mây thưa
Huyện Yên Mô
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.86

Tin tức thời tiết