Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
26.4/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.4°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.51