Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
25/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Nhiều mây
Huyện Yên Mô
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0