Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.95