Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Yên Mô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0