Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:26 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây cụm
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

2.38