Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 30°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.24 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0