Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 25.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Thấp/Cao

25.4°/29.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0