Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.27 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0