Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.9°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30.2°
Sáng/Tối
29.5/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

998 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
30.9/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.8°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 31.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Thấp/Cao

27.5°/31.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8.86 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

2.55