Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
26/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây thưa
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:28
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0