Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

16.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

16.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

10.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.61