Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 31.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 31.5°
Sáng/Tối
30.8/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

26.2°/30.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0