Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.61