Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

997 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

29°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.08 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

11.93