Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:16 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0