Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.2/ 18.3°
Sáng/Tối
15.9/ 17.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Mưa nhẹ

13:00

17.2°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.68 km/giờ

16:00

18.2°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.91 km/giờ

19:00

17.8°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.52 km/giờ

22:00

18.2°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.6 km/giờ
Ngày/Đêm
19.9/ 20°
Sáng/Tối
18.1/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.43 km/giờ

04:00

18.2°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.68 km/giờ

07:00

18°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.57 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.56 km/giờ

13:00

19.2°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.94 km/giờ

16:00

19.3°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.42 km/giờ

19:00

19.7°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
5.05 km/giờ

22:00

19.6°C / 19.2°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.67 km/giờ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.3°
Sáng/Tối
19.7/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ

01:00

19.7°C / 19.4°C
Mây cụm Mây cụm
89%
4.99 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
5.95 km/giờ

07:00

19.3°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.54 km/giờ

10:00

19.3°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
7.01 km/giờ

13:00

19.7°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.49 km/giờ

16:00

19.6°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.16 km/giờ

19:00

18.1°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
6.25 km/giờ

22:00

18.1°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
5.22 km/giờ
Ngày/Đêm
21.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.7/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.5°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.94 km/giờ

04:00

18.8°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.71 km/giờ

07:00

19.4°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.98 km/giờ

10:00

19.3°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.3 km/giờ

13:00

21.2°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.73 km/giờ

16:00

22.7°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.87 km/giờ

19:00

21.1°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
4.49 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
3.33 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Thấp/Cao

17.4°/20.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.89