Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa cường độ nặng
Huyện Trực Ninh
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

25°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.29

Tin tức thời tiết