Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:42 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

28°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.39 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0